Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
50-lecie

Covid-19 - Informacje

Więcej …

Kontakt ze szkołą - KOMUNIKAT

Więcej …

REKRUTACJA do klas 0 i klas 1 na rok szkolny 2021/2022

Więcej …

"Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością,
obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych.
Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością"

Matka Teresa z Kalkuty

Cele i założenia

  • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska,
  • przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza,
  • umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy,
  • wspieranie ciekawych inicjatyw uczniowskich, działań edukacyjnych,
  • pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
  • rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.

 

Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz ( łac. volontarius = dobrowolny, chętny ).

Słownik języka polskiego wyjaśnia: wolontariusz to ten, kto pracuje bez wynagrodzenia dla zaznajomienia się z zawodem, ochotnik, amator, człowiek dobrowolnie samorzutnie zgłaszający się do jakiejś pracy. Wolontariusz z radością, ze szczerego serca, gorliwie, świadomie działa na rzecz innych niebędących jego bliskimi. Może to być również pomaganie środowisku naturalnemu. Słowo „ochotnik” przywołuje same pozytywne skojarzenia – dobra wola, chęć, spełnienie.